ค้นหากองทุน

KSRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22.8977 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.1624 (-0.7042%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
The Krung Thai Shariah Retirement Mutual Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th December 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน