ค้นหากองทุน

KSLTF-L

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

23.2992 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0963 (0.4150%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
The Krung Thai Shariah Long-Term Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th December 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน