ค้นหากองทุน

KFSPLUS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

21.5407 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0037%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Star Plus Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th December 1997
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน