ค้นหากองทุน

KFS100-I

10.6492 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0691 (0.6531%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri SET100-I
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
3rd July 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน