ค้นหากองทุน

KF-HJPINDX

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

16.0281 บาท

Last Update : 19th May 2023

Fund Score

Change: 0.0998 (0.6266%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
31st March 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน