ค้นหากองทุน

K-JPX

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

16.7971 บาท

Last Update : 19th May 2023

Fund Score

Change: 0.0142 (0.0846%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Japanese Equity Index Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th April 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน