ค้นหากองทุน

K-GPE19A-UI

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

16.1113 บาท

Last Update : 30th September 2022

Fund Score

Change: -1.1294 (-6.5508%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8 ขึ้นไป
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
12th June 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน