ค้นหากองทุน

K-GLOBE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

10.9873 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: 0.1027 (0.9435%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Global Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st August 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน