ค้นหากองทุน

I-SEQS-ASSF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด

11.8326 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0413 (-0.3478%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st July 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน