ค้นหากองทุน

BBASIC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

20.5164 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.1027 (0.5031%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Basic Open-end Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
17th March 1995
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน