ค้นหากองทุน

B25RMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

14.8582 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0192 (0.1294%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Equity 25% RMF
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st November 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน