ค้นหากองทุน

ASP-TOPBRANDRMF

9.7604 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0138 (-0.1412%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Top Brand RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
25th July 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน