ค้นหากองทุน

ASP-MRF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

31.2096 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.2000 (-0.6367%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Mixed RMF
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
23rd December 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน