ค้นหากองทุน

ASP-GLTF-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

31.8944 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.2230 (-0.6943%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus High Growth LTF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
20th December 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน