ค้นหากองทุน

ASP-ERF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

33.8511 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.2998 (0.8936%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asset Plus Equity RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
23rd December 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน