ค้นหากองทุน

AIA-GAA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

9.7931 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0292 (-0.2973%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
AIA Global Aggressive Allocation
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
10000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
30th November 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน