ค้นหากองทุน

ABPCAP-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

9.6683 บาท

Last Update : 19th October 2023

Fund Score

Change: -0.0014 (-0.0145%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Listed Private Capital A
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
5th May 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน