ค้นหากองทุน

ABCA-A

8.4624 บาท

Last Update : 27th November 2023

Fund Score

Change: -0.0876 (-1.0246%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn China A Share Sustainable Equity-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
20th June 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน