ค้นหากองทุน

1AMGBF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

16.0765 บาท

Last Update : 23rd August 2019

Fund Score

Change: -0.0475 (-0.2946%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Global Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th December 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน